lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Fremtidig vækst og behov for faglært arbejdskraft i Region Hovedstaden

Rekvirent: TEC og Region Hovedstaden

Opgave: Analysens formål er at afdække og beskrive områder for vækst og behov for faglært arbejdskraft i Region Hovedstaden med relevante sammenligninger til det danske arbejdsmarked. Derudover belyses potentialer og udfordringer i forhold til lærlinge/elever i erhvervsuddannelserne i relation til brancherne Industri, Bygge og anlæg, Handel og kontor, Transport og lager, samt Medico- og Medicinalindustrierne. Analysen gennemføres som led i projektet: Flere praktikpladser gennem strategiske partnerskaber, der er etableret i samarbejde mellem erhvervsskolerne TEC, NEXT og U/Nord med finansiering af Region Hovedstaden.

År: 2020