lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Innovativ undervisning i åbent værksted

Rekvirent: Træets Efteruddannelsesudvalg

Opgave: Projektets formål er at undersøge, hvordan arbejdsmarkedsuddannelser inden for Træets Efteruddannelsesudvalg, som gennemføres i åbent værksted, kan planlægges mere innovativt, så kursisterne får et bedre fagligt udbytte og en større tilfredshed med uddannelserne. Projektet tager udgangspunkt i observationer af undervisningen og gennemførelse af tre udviklingsseminarer med faglærere samt udarbejdelse af et inspirationskatalog.

År: 2017