lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Understøttende aktiviteter – AMU for flygtninge og indvandrere

Rekvirent: Træets Efteruddannelsesudvalg

Opgave: Formålet med projektet er at udvikle arbejdsmarkedsuddannelser for flygtninge og indvandrere, der er specifikt målrettet træ- og møbelindustrien. Projektet har desuden til formål at pege på AMU-kursuspakker, der kan opkvalificere flygtninge til beskæftigelse inden for træ- og møbelindustrien. Som led i projektet gennemføres der interview med repræsentanter fra skoler, virksomheder og jobcentre.

År: 2017