lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Klare målformuleringer og udvikling af test til AMU

Rekvirent: Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg

Opgave: Udviklingsprojektet har til formål dels at revidere og tydeliggøre udvalgte AMU-målformuleringer inden for Efteruddannelsesudvalget inden for Mejeri- og Jordbrugets områder, og dels at udvikle og afprøve testmaterialer til de samme arbejdsmarkedsuddannelser. Der gennemføres tre udviklingsseminarer, hvor faglærere og uddannelseskonsulenter inden for mejeriindustri, skovbrug samt anlægsgartneri kvalificeres til og arbejder med målformuleringerne og testmaterialet.

År: 2018-2019