lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Seminar om fastholdelse af slagter- og gourmetslagterelever

Mærsk Nielsen HR har afholdt et seminar for Slagterfagets Fællesudvalg om fastholdelse af slagter- og gourmetslagterelever. Seminaret bygger på en analyse, som blev afsluttet i 2020. På seminaret blev analysen af årsagerne til ophævelser af uddannelsesaftalerne præsenteret. Efter præsentationen drøftede udvalgsmedlemmer analysens resultater.

Konsulenten fra Mærsk Nielsen HR præsenterede efterfølgende mulige tiltag til at mindske frafaldet på uddannelserne, og udvalgsmedlemmerne gennemførte et gruppearbejde, hvor de drøftede de mulige tiltag.

Slagterfagets Fællesudvalg vil senere på året gennemføre et strategiseminar, hvor det skal drøftes og besluttes, hvilke tiltag udvalget skal gennemføre.

Analysen af årsagerne til slagter- og gourmetslagternes frafald på uddannelserne kan læses i analyserapporten, som er udarbejdet af Mærsk Nielsen HR. Analyserapporten kan hentes her