lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Nyheder

12/10/2022

Mærsk Nielsen HR har i dag holdt oplæg om resultaterne af en undersøgelse af slagterlærlingenes trivsel under oplæring i virksomhederne. Oplægget bygger på resultaterne af en analyse af slagterlærlinges, gourmetslagterlærlinges og tarmrenserlærlinges trivsel, der er gennemført i 2021-2022 for Slagterfagets Fællesudvalg. Opgaven er gennemført i samarbejde med Teknologisk Institut. På baggrund af trivselsundersøgelsens resultater skal

23/09/2022

Mærsk Nielsen har i denne uge deltaget i to fyraftensmøder for virksomheder, lokale uddannelsesudvalg samt repræsentanter fra skolerne for at fortælle om to undersøgelser af slagterlærlingenes trivsel. Møderne er blevet gennemført på SDE Vejle og ZBC i Roskilde. Fyraftensmøderne er arrangeret af Slagterfagets Fællesudvalg, der på møderne informerer deltagerne om den digitale logbog, der fremadrettet

21/09/2022

Mærsk Nielsen HR har præsenteret resultaterne af den gennemførte evaluering af praktikprojektet mellem 3. og 4. skoleperiode for henholdsvis Snedkerfagets Fællesudvalg og Træindustriens Uddannelsesudvalg. Evalueringens formål har været at afdække virksomhedernes og skolernes praksis og erfaringer med det innovative praktikprojekt, lærlingene skal gennemføre mellem 3. og 4. skoleperiode. Evalueringen har vist, at mange virksomheder er

02/09/2022

Mærsk Nielsen HR har afsluttet en undersøgelse af slagterlærlingenes trivsel under oplæring i virksomhederne. Undersøgelsen er gennemført i 2021-2022 for Slagterfagets Fællesudvalg. Opgaven er gennemført i samarbejde med Teknologisk Institut. Lærlingenes trivsel er dels blevet belyst gennem en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 460 lærlinge, og dels gennem fokusgruppeinterview med 11 hold gourmetslagterlærlinge, to hold slagterlærlinge

28/06/2022

Mærsk Nielsen HR har i dag faciliteret en konference for faglærere inden for snedkeruddannelserne. Konferencen havde fokus på de nye mål for lærlingenes oplæring i virksomhederne. På konferencen blev faglærerne præsenteret for de nye oplæringsmål, som henholdsvis Snedkerfagets Fællesudvalg og Træindustriens Uddannelsesudvalg har fået udviklet. Herefter var der kommentarer og drøftelser mellem faglærerne om oplæringsmålene,

16/06/2022

Mærsk Nielsen HR har i den forgangne uge præsenteret forslag til nye oplæringsmål til erhvervsuddannelserne inden for Snedkernes Uddannelser. Der er afholdt i alt tre præsentationer; dels for Snedkerfagets Fællesudvalg, dels for Træindustriens Uddannelsesudvalg og dels for Det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi. Forslagene til nye oplæringsmål bygger på analyser af behovet for revision

01/02/2021

Træets Efteruddannelsesudvalg vil gerne have en analyse af behovet for udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser i relation til miljø og bæredygtighed inden for udvalgets uddannelsesområder. Det er analysens formål at få afdækket branchens behov for arbejdsmarkedsuddannelser, som kan udvikle medarbejdernes kompetencer inden for miljø og bæredygtighed, herunder bl.a. energioptimering, anvendelse af affaldstræ, genbrug af træ, anvendelse af

04/01/2021

Mærsk Nielsen HR har netop startet et nyt udviklingsprojekt, der har fokus på anvendelse af simulatorer i undervisningen inden for transportuddannelserne. Projektet starter med en spørgeskemaundersøgelse, der udsendes til udbyderne af arbejdsmarkedsuddannelser inden for Transporterhvervets Uddannelser. Spørgeskemaundersøgelsen skal afdække skolernes brug af simulatorer. Efterfølgende skal der gennemføres interview med de skoler, der har flest erfaringer.

14/12/2020

Transporterhvervets Uddannelser og Mærsk Nielsen HR har netop afsluttet udviklingsprojektet Bedre handlingsorienterede målformuleringer, som blev igangsat i april 2020. Gennem afholdelse af tre arbejdsseminarer har faglærere og uddannelseskonsulenter fra Transporterhvervets Uddannelser bidraget til udvikling af gode handlingsorienterede målformuleringer til arbejdsmarkedsuddannelserne. Projektets formål har været at bidrage til udvikling af gode handlingsorienterede målformuleringer for arbejdsmarkedsuddannelser inden

12/10/2020

Mærsk Nielsen HR har afholdt et seminar for Slagterfagets Fællesudvalg om fastholdelse af slagter- og gourmetslagterelever. Seminaret bygger på en analyse, som blev afsluttet i 2020. På seminaret blev analysen af årsagerne til ophævelser af uddannelsesaftalerne præsenteret. Efter præsentationen drøftede udvalgsmedlemmer analysens resultater. Konsulenten fra Mærsk Nielsen HR præsenterede efterfølgende mulige tiltag til at mindske