lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Nyheder

19/10/2023

I maj 2023 indgik Mærsk Nielsen HR et samarbejde med Det Faglige Udvalg for Teknisk Designer Uddannelsen og Industriens Uddannelser om en analyse, der skal bidrage til at kvalificere eksisterende oplæringsmål samt sikre kvaliteten i uddannelsen. Mærsk Nielsen HR indledte projektet med en desk research, der analyserede de eksisterende oplæringsmål sammenholdt med uddannelsens kompetencemål, formuleringen

01/06/2023

Mærsk Nielsen HR indgår i et udviklingsarbejde med fokus på mulighederne for tidligere indgåelse af uddannelsesaftaler. Projektet er igangsat af Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse – FUHA – for trepartsmidler. Projektet skal bidrage til at afdække mulige modeller for, at flere af de hospitalstekniske elever, der omfatter audiologiassistentelever og neurofysiologiassistentelever, har en uddannelsesaftale inden afslutningen

10/05/2023

Lizzie Mærsk Nielsen har i dag stået for en temadag for uddannelsesambassadører, der er ansat på virksomheder inden for NNF. På temadagen er uddannelsesambassadørerne blevet præsenteret for vigtigheden af, at uddannelsesambassadørerne bidrager til systematisk uddannelsesplanlægning i deres virksomheder. De har desuden fået eksempler på, hvordan uddannelsesplanlægning er blevet grebet an på forskellige typer af virksomheder.

31/03/2023

Der eksisterer selvfølgelig ikke en entydig opskrift på, hvordan lærlinge kan fastholdes i deres erhvervsuddannelse! MEN der er en række ingredienser og fremgangsmåder, som kan bidrage til, at lærlinge får en god praksisuddannelse til glæde for såvel dem selv som for deres oplæringsvirksomhed.   Opskriften indeholder følgende ingredienser: Forventningsafstemning Introduktion Skriftlig uddannelsesplan Systematik Opfølgningssamtaler  

12/10/2022

Mærsk Nielsen HR har i dag holdt oplæg om resultaterne af en undersøgelse af slagterlærlingenes trivsel under oplæring i virksomhederne. Oplægget bygger på resultaterne af en analyse af slagterlærlinges, gourmetslagterlærlinges og tarmrenserlærlinges trivsel, der er gennemført i 2021-2022 for Slagterfagets Fællesudvalg. Opgaven er gennemført i samarbejde med Teknologisk Institut. På baggrund af trivselsundersøgelsens resultater skal

23/09/2022

Mærsk Nielsen har i denne uge deltaget i to fyraftensmøder for virksomheder, lokale uddannelsesudvalg samt repræsentanter fra skolerne for at fortælle om to undersøgelser af slagterlærlingenes trivsel. Møderne er blevet gennemført på SDE Vejle og ZBC i Roskilde. Fyraftensmøderne er arrangeret af Slagterfagets Fællesudvalg, der på møderne informerer deltagerne om den digitale logbog, der fremadrettet

21/09/2022

Mærsk Nielsen HR har præsenteret resultaterne af den gennemførte evaluering af praktikprojektet mellem 3. og 4. skoleperiode for henholdsvis Snedkerfagets Fællesudvalg og Træindustriens Uddannelsesudvalg. Evalueringens formål har været at afdække virksomhedernes og skolernes praksis og erfaringer med det innovative praktikprojekt, lærlingene skal gennemføre mellem 3. og 4. skoleperiode. Evalueringen har vist, at mange virksomheder er

02/09/2022

Mærsk Nielsen HR har afsluttet en undersøgelse af slagterlærlingenes trivsel under oplæring i virksomhederne. Undersøgelsen er gennemført i 2021-2022 for Slagterfagets Fællesudvalg. Opgaven er gennemført i samarbejde med Teknologisk Institut. Lærlingenes trivsel er dels blevet belyst gennem en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 460 lærlinge, og dels gennem fokusgruppeinterview med 11 hold gourmetslagterlærlinge, to hold slagterlærlinge

28/06/2022

Mærsk Nielsen HR har i dag faciliteret en konference for faglærere inden for snedkeruddannelserne. Konferencen havde fokus på de nye mål for lærlingenes oplæring i virksomhederne. På konferencen blev faglærerne præsenteret for de nye oplæringsmål, som henholdsvis Snedkerfagets Fællesudvalg og Træindustriens Uddannelsesudvalg har fået udviklet. Herefter var der kommentarer og drøftelser mellem faglærerne om oplæringsmålene,

16/06/2022

Mærsk Nielsen HR har i den forgangne uge præsenteret forslag til nye oplæringsmål til erhvervsuddannelserne inden for Snedkernes Uddannelser. Der er afholdt i alt tre præsentationer; dels for Snedkerfagets Fællesudvalg, dels for Træindustriens Uddannelsesudvalg og dels for Det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi. Forslagene til nye oplæringsmål bygger på analyser af behovet for revision