lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Beskrivelsessystemet i arbejdsmarkedsuddannelserne

I samarbejde med Træets Efteruddannelsesudvalg og faglærere fra fire skoler har Mærsk Nielsen HR i 2015-2016 gennemført et projekt, der har haft til formål at tydeliggøre AMU-målformuleringerne inden for Træets Efteruddannelsesudvalg.

Som led i projektet er der gennemført tre udviklingsseminarer, hvor faglærerne udviklede deres kompetencer til at tydeliggøre AMU-målformuleringerne. Der har bl.a. være fokus på præcise titler på arbejdsmarkedsuddannelserne, korte, præcise og letlæselige indholdsbeskrivelser samt på muligheden for at anvende punktopstilling med henblik på at øge overskueligheden.

Projektet har resulteret i udarbejdelse af en guide til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser, der kan være til inspiration for alle brancher. Guidens titel er: ”Guide til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser. August 2016”.