lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Kompetencekrav til securitypersonale i lufthavne

For Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat har Mærsk Nielsen HR gennemførte en analyse af kompetencekrav til og kompetenceudviklingsbehov hos securitypersonalet i danske lufthavne.

Analysen har haft fokus på branchens brug af kompetenceudvikling, herunder brug af AMU. Det afdækkes desuden, hvorvidt kompetenceudviklingsbehovene kan dækkes af de nuværende arbejdsmarkedsuddannelser, eller om der er behov for udvikling af nye.

Analysen bygger på en desk research samt interview med ressourcepersoner, ledere og medarbejdere. Som led i projektet afholdes et kvalificeringsseminar med deltagelse af repræsentanter fra danske lufthavne samt fra de faglige organisationer.

Resultaterne af analysen er beskrevet i rapporten: ”Kompetencekrav til securitypersonale i lufthavne. Analyserapport. Oktober 2016”.