lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Udvikling af testmaterialer til kollektiv afkortning i AMU

I samarbejde med Træets Efteruddannelsesudvalg og faglærere fra to skoler skal Mærsk Nielsen HR i de kommende måneder bidrage til at afprøve mulighederne for at udvikle testmateriale til kollektiv afkortning af arbejdsmarkedsuddannelserne inden for træ- og møbelindustrien.

Der gennemføres to arbejdsseminarer for faglærere, som skal udvikle, implementere og afprøve testmaterialer i løbet af projektperioden, der afslutter i december 2017.

Ved projektets afslutning udarbejdes en rapport, der beskriver erfaringerne med kollektiv afkortning i AMU.