lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Digitale skills i AMU – new practice

I 2015-2017 har Mærsk Nielsen HR været proceskonsulent på et udviklingsprojekt, der har haft til formål at øge anvendelsen af digital læring inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område.

Projektets formål har været at bidrage til øget anvendelse af digital læring i arbejdsmarkedsuddannelser inden for social- og sundhedsområdet og på det pædagogiske område.

Gennem deltagelse i seminarer, webinarer og udviklingsarbejde på skolerne har projektdeltagere fra 16 uddannelsesinstitutioner udviklet deres didaktiske kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere digitale læringsforløb. I projektet har der bl.a. været fokus på anvendelse af ikke-tilstedeværelsesundervisning som et led i at øge fleksibiliteten i AMU.

Projektet har desuden haft fokus på udvikling af undervisernes kompetencer til at udvikle undervisnings- og inspirationsmaterialer.

Formålet med projektet har desuden været, at AMU-kursisternes it-kompetencer skulle styrkes gennem deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser med digital læring, da it-kompetencer er helt centrale for medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område.

Projektet skulle dermed bidrage til at nedbryde barrierer for anvendelse af digital læring, såvel i relation til underviserne som i relation til kursisterne, og de virksomheder de kommer fra.

Projektets resultater er beskrevet i rapporten ”Digital skills i AMU – new practice. Afrapportering fra et TUP projekt. Februar 2017”.

Som led i projektet er der desuden udarbejdet inspirationsmaterialer til digital undervisning. Inspirationsmaterialerne kan findes på EPOS website http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Inspirationsmateriale.