lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Uddannelsesstrukturer og branchepakker målrettet tosprogede

Mærsk Nielsen HR skal i perioden april-oktober 2017 gennemføre en analyse for Træets Efteruddannelsesudvalg, der har til formål at afdække behovet for udvikling af nye arbejdsmarkedsuddannelser samt brancherettede AMU-kursuspakker, inden for træ- og møbelindustrien, målrettet flygtninge og indvandrere. Analysen tager udgangspunkt i en desk research efterfulgt af interview med virksomhedsrepræsentanter og repræsentanter fra jobcentre. Analysens resultater drøftes med repræsentanter fra skolerne på et seminar, inden der udarbejdes en analyserapport.