lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Analyse af udviklingstendenser i procesindustrien og deraf afledte behov for horisontale og vertikale kompetenceløft

I perioden juni 2017-februar 2018 har Mærsk Nielsen HR fået til opgave at gennemføre en analyse af udviklingstendenser i procesindustrien for Industriens Fællesudvalg/Industriens Uddannelser.

Analysen har fokus på udviklingstendenser i forhold til materialer og produktionsteknik inden for procesindustrien. Procesindustriens kompetenceudviklingsbehov skal afdækkes, ligesom det skal undersøges, om disse behov kan tilgodeses af de nuværende arbejdsmarkedsuddannelser.

Som led i analysen foretages desk research samt interview med ressourcepersoner. Der afholdes workshop med virksomhedsrepræsentanter samt repræsentanter fra skolerne, som bliver efterfulgt af en spørgeskemaundersøgelse, der har til hensigt at validere konklusionerne fra workshoppen.