lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Anvendelse af simulatorer i undervisningen

Mærsk Nielsen HR har netop startet et nyt udviklingsprojekt, der har fokus på anvendelse af simulatorer i undervisningen inden for transportuddannelserne.

Projektet starter med en spørgeskemaundersøgelse, der udsendes til udbyderne af arbejdsmarkedsuddannelser inden for Transporterhvervets Uddannelser. Spørgeskemaundersøgelsen skal afdække skolernes brug af simulatorer. Efterfølgende skal der gennemføres interview med de skoler, der har flest erfaringer.

I juni måned vil den første af to workshops blive gennemført. På de to workshops skal faglærere videreudvikle idéer til, hvordan der kan arbejdes med simulatorer i undervisningen. Idéerne skal beskrives og præsenteres i et idékatalog, som kan være til inspiration for faglærere, der gerne vil arbejde med simulation i undervisningen.

Projektet afsluttes i december 2021.