lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Bæredygtighed og klimatilpasning 

Træets Efteruddannelsesudvalg vil gerne have en analyse af behovet for udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser i relation til miljø og bæredygtighed inden for udvalgets uddannelsesområder.

Det er analysens formål at få afdækket branchens behov for arbejdsmarkedsuddannelser, som kan udvikle medarbejdernes kompetencer inden for miljø og bæredygtighed, herunder bl.a. energioptimering, anvendelse af affaldstræ, genbrug af træ, anvendelse af økologiske produkter samt genbrug af materialer inden for møbelpolstring, gardiner og autointeriør, anvendelse af miljøvenlige produkter til f.eks. overfladebehandling og imprægnering samt håndtering af farligt affald.

Analysen skal kunne bidrage til udvikling af nye arbejdsmarkedsuddannelser, tilkobling af arbejdsmarkedsuddannelser fra andre efteruddannelsesudvalg og/eller revision af eksisterende arbejdsmarkedsuddannelser inden for Træets Efteruddannelsesudvalg, så der i disse indskrives kompetencer i relation til miljø og bæredygtighed – alt afhængigt af analysens resultater.

Analysen er sammensat af en desk research, interview af ressourcepersoner og interview af virksomhedsrepræsentanter. Analysen forventes færdig i september 2021.