lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Nyheder

23/11/2017

Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat har fået gennemført et udviklingsprojekt i samarbejde med to skoler og Mærsk Nielsen HR. Som led i projektet er der udviklet testmaterialer til to arbejdsmarkedsuddannelser inden for henholdsvis rengøringsservice og vagtservice. De to testmaterialer er blevet afprøvet ved hjælp af testredskaberne Testmoz og Kahoot. Faglærerne har haft gode erfaringer med udvikling af testmaterialer

22/11/2017

Mærsk Nielsen HR har i samarbejde med faglærere fra tre erhvervsskoler udviklet et inspirationsmateriale til innovativ undervisning i åbent værksted. Undervisning i åbent værksted stiller store krav til de faglærere, der skal planlægge og gennemføre undervisningen. Faglærerne skal kunne varetage undervisningen af uddannelsesdeltagere, der deltager i forskellige uddannelser på den samme tid og i det

23/09/2017

Faglærere fra fire skoler har deltaget i et udviklingsprojekt, der har haft til opgave at udvikle en drejebog for serviceassistentelevers deltagelse i DM i Skills. Drejebogen indeholder bl.a. kriterier for udvælgelse af elever til DM i Skills, rammer for udvikling af opgaver, regler for konkurrencearealets udformning, kriterier for udvælgelse af dommere og bedømmelseskriterier. Faglærerne har

23/08/2017

Mærsk Nielsen HR har udarbejdet en vejledning i udarbejdelse af gode spørgsmål til afprøvning af AMU-deltageres læringsudbytte. Vejledningen beskriver en række opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af testmaterialer samt anbefalinger til selve processen. Det anbefales, at der anvendes en 10-fase model, der starter med en analyse af AMU-målformuleringen, fortsætter med udarbejdelse af gode spørgsmål og svar, der

01/08/2017

Den 9. august afholdes det femte og sidste udviklingsseminar i projektet ”Afprøvning af læringsudbytte som et pædagogisk redskab” på SOSU C i Herlev. Det er projektets formål at styrke kvaliteten og validiteten i AMU gennem udvikling af metoder og redskaber, der vurderer og dokumenterer kursisternes læringsudbytte. Desuden udvikles metoder og redskaber til dialog om læringsudbytte

01/08/2017

Vi har den store glæde at byde velkommen til Eva-Carina Nørskov, der  er startet som chefkonsulent i Mærsk Nielsen HR den 1. august. Eva-Carina kommer fra en stilling som faglig leder og konsulent på Teknologisk Institut i centret Analyse og  Erhvervsfremme.  Jeg har gennem en årrække samarbejdet med Eva-Carina i fælles projekter mellem Teknologisk Institut