lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Evaluering af erfaringer med 6 ugers jobrettet uddannelse

Mærsk Nielsen HR har gennemført en evaluering, der afdækker erfaringerne med anvendelse af 6 ugers jobrettet uddannelse inden for Transporterhvervets Uddannelser.

Evalueringen danner grundlag for eventuelle ændringer af uddannelserne, ligesom den afdækker eventuelle behov for udvikling af nye jobrettede uddannelser.

Som led i evalueringen er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt AMU-udbyderne samt interview med udvalgte AMU-udbydere, A-kasser og jobcentre.

Evalueringens resultater er beskrevet i rapporten. ”Evaluering af erfaringer med 6 ugers jobrettet uddannelse. December 2016”.