lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Innovativ undervisning inden for personbefordring

I et samarbejde mellem Transporterhvervets Uddannelser, TUR Forlag, faglærere inden for personbefordring og Mærsk Nielsen HR er der i 2016-2017 gennemført et udviklingsprojekt, der har haft fokus på, hvordan undervisningen inden for personbefordring kan tilrettelægges på en innovativ måde, som optimerer deltagernes udbytte af undervisningen.

Udviklingsprojektet er gennemført i forlængelse af analysen Køreprøver på personbefordringsområdet, der blev gennemført 2015. Analysen viste, at der var en række udfordringer i forhold til at få flere kursister godt igennem uddannelsen. Desuden pegede analysen på, hvordan skolerne kunne bidrage til at få flere igennem uddannelsen.

Som led i udviklingsprojektet er der gennemført to arbejdsseminarer, hvor deltagerne i fællesskab har genereret en række idéer til, hvordan undervisningen inden for personbefordring kan blive mere innovativ.

Udviklingsprojektet har resulteret i udarbejdelse af et idékatalog for faglærere: ”Innovativ undervisning inden for personbefordring. Et idékatalog til faglærere. Februar 2017”.