lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Velkommen til Eva-Carina Nørskov

Vi har den store glæde at byde velkommen til Eva-Carina Nørskov, der  er startet som chefkonsulent i Mærsk Nielsen HR den 1. august. Eva-Carina kommer fra en stilling som faglig leder og konsulent på Teknologisk Institut i centret Analyse og  Erhvervsfremme.  Jeg har gennem en årrække samarbejdet med Eva-Carina i fælles projekter mellem Teknologisk Institut og Mærsk Nielsen HR. I 1999-2007 var vi kollegaer i centret Arbejdsliv på Teknologisk Institut.

Eva-Carina har stærke kompetencer inden for analyser, evalueringer og udviklingsprojekter, f.eks.  i relation til brancheanalyser og kompetenceudvikling af voksne. Hun har bl.a. gennemført mange analyser inden for social- og sundhedsområdet, transportområdet og det industrielle område.

Hun har desuden mange erfaringer med projekter i relation til arbejdsmiljø på danske arbejdspladser, f.eks. for ambulancereddere og på beredskabsområdet.

Læs mere om Eva-Carinas kompetencer her

På kollegaernes vegne

Lizzie Mærsk Nielsen