lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Afprøvning af læringsudbytte som et pædagogisk redskab

Den 9. august afholdes det femte og sidste udviklingsseminar i projektet ”Afprøvning af læringsudbytte som et pædagogisk redskab” på SOSU C i Herlev.

Det er projektets formål at styrke kvaliteten og validiteten i AMU gennem udvikling af metoder og redskaber, der vurderer og dokumenterer kursisternes læringsudbytte. Desuden udvikles metoder og redskaber til dialog om læringsudbytte mellem underviser og kursist.

Projektdeltagerne kommer fra ni SOSU-skoler/UCC’er. Udover de fem udviklingsseminarer er der afholdt tre webinarer. Projektet afsluttes med en formidlingskonference i november 2017.

Som led i projektet vil der blive udarbejdet en afrapportering samt et inspirationsmateriale.