lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Gode spørgsmål til afprøvning af læringsudbytte

Mærsk Nielsen HR har udarbejdet en vejledning i udarbejdelse af gode spørgsmål til afprøvning af AMU-deltageres læringsudbytte.

Vejledningen beskriver en række opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af testmaterialer samt anbefalinger til selve processen. Det anbefales, at der anvendes en 10-fase model, der starter med en analyse af AMU-målformuleringen, fortsætter med udarbejdelse af gode spørgsmål og svar, der testes med undervisere og kursister, inden der foretages en endelig justering af testmaterialerne.

I forbindelse med udarbejdelsen af spørgsmål og svar beskrives en række gode råd og faldgruber, som det er vigtigt at være opmærksom på. Det er f.eks. vigtigt, at spørgsmålene er formuleret så neutrale, at de ikke i sig selv signalerer svaret, og at der kun stilles ét spørgsmål i én spørgsmålsformulering.

Andre gode råd fokuserer på sproget i spørgsmål og svar. Det er meget væsentlig, at AMU-deltagere med læse- og skriveudfordringer har de bedst mulige betingelser for at klare testen på lige fod med andre deltagere. Derfor skal spørgsmål og svar ikke være lange, de skal være velformulerede og grammatisk korrekte, og de skal så vidt muligt f.eks. ikke indeholde fremmedord og unødige forkortelser.

Vejledningen er udarbejdet som led i TUP 15-projektet Afprøvning af læringsudbytte som et pædagogisk redskab, der er gennemført i samarbejde med SOSU Sjælland og en række andre uddannelsesinstitutioner.

Hent vejledningen under “Publikationer – Test og bedømmelse” på denne hjemmeside.