lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Drejebog for serviceassistentelevers deltagelse i DM i Skills

Faglærere fra fire skoler har deltaget i et udviklingsprojekt, der har haft til opgave at udvikle en drejebog for serviceassistentelevers deltagelse i DM i Skills.

Drejebogen indeholder bl.a. kriterier for udvælgelse af elever til DM i Skills, rammer for udvikling af opgaver, regler for konkurrencearealets udformning, kriterier for udvælgelse af dommere og bedømmelseskriterier.

Faglærerne har desuden udviklet en række praktiske opgaver og test, der indgår i en fortrolig opgavesamling.

Udviklingsprojektet er gennemført i samarbejde med Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat.

Se drejebogen under “Publikationer – Test og bedømmelse” på denne hjemmeside.