lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Innovativ undervisning i åbent værksted

Mærsk Nielsen HR har i samarbejde med faglærere fra tre erhvervsskoler udviklet et inspirationsmateriale til innovativ undervisning i åbent værksted.

Undervisning i åbent værksted stiller store krav til de faglærere, der skal planlægge og gennemføre undervisningen. Faglærerne skal kunne varetage undervisningen af uddannelsesdeltagere, der deltager i forskellige uddannelser på den samme tid og i det samme rum. Samtidig skal faglærerne tilgodese deltagernes faglige, erfaringsmæssige og aldersmæssige spredning.

Det er ikke kun faglærerne, der kommer på ”overarbejde” ved undervisning i åbent værksted, for det stiller også store krav til de deltagere, der primært har erfaringer med en lærerstyret undervisning.

Inspirationsmaterialet giver bl.a. idéer til en god introduktion til undervisning i åbent værksted ved uddannelsens start, anvendelse af selvinstruerende undervisningsmaterialer, tjek og afprøvning af deltagernes læringsudbytte samt løbende og afsluttende evaluering af undervisning.