lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Øget læringsudbytte gennem anvendelse af test

Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat har fået gennemført et udviklingsprojekt i samarbejde med to skoler og Mærsk Nielsen HR.

Som led i projektet er der udviklet testmaterialer til to arbejdsmarkedsuddannelser inden for henholdsvis rengøringsservice og vagtservice. De to testmaterialer er blevet afprøvet ved hjælp af testredskaberne Testmoz og Kahoot.

Faglærerne har haft gode erfaringer med udvikling af testmaterialer til afprøvning af læringsudbytte i arbejdsmarkedsuddannelserne. De oplever, at udviklingen af testmaterialerne har bidraget til en fælles skærpet indsigt i, præcis hvilke kompetencer kursisterne skal være i besiddelse af ved arbejdsmarkedsuddannelsernes afslutning.

Samtidig erkender faglærerne, at det kræver en stor indsats at udvikle gode spørgsmål og svar til testmaterialerne, så de har en passende sværhedsgrad. Samtidig er det centralt, at der på skolerne sikres et beredskab med ”test-ambassadører”, der kan bidrage til, at flere faglærere kommer i gang med at anvende de udviklede testmaterialer.

Læs mere om erfaringerne i rapporten “Øget læringsudbytte gennem anvendelse af test” under “Publikationer – Kompetencevurdering og uddannelsesplanlægning” på denne hjemmeside.