lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Uddannelsesstrukturer og branchepakker målrettet tosprogede

Mærsk Nielsen HR har gennemført en analyse, der har afdækket behovet for udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser og brancherettede kursuspakker til flygtninge og indvandrere. Som led i projektet er der bl.a. blevet gennemført interview med repræsentanter fra virksomheder samt jobcentre.

Erfaringer med flygtninge og indvandreres deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser viser, at det ofte er vanskeligt for dem at få et tilstrækkelig godt udbytte af at deltage i uddannelserne sammen med andre, der ikke har dansksproglige udfordringer. Dette er bl.a. et problem for IGU-eleverne, der som led i deres uddannelsesforløb skal deltage i arbejdsmarkedsuddannelser.

Derfor er det helt centralt, at skolerne i samarbejde med virksomheder og jobcentre får planlagt og gennemført uddannelsesforløb, der kan tilgodese de tosprogedes kompetenceudviklingsbehov gennem deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser.

Analysen er gennemført for Træets Efteruddannelsesudvalg.

Se analysen under “Publikationer – Kompetencevurdering og uddannelsesplanlægning” på denne hjemmeside.