lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Kortlægning af det biologiske og det kemiske arbejdsmiljø

Mærsk Nielsen HR har for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) gennemført en analyse, som kortlægger, hvor mange medarbejdere inden for tre brancher der er udsat for kemiske stoffer og materialer i forbindelse med deres arbejde. Undersøgelsen har samtidig kortlagt medarbejdernes udsættelse for biologiske stoffer og materialer. Brancherne er bygge- og anlæg, fremstilling og råstof samt landbrug.

Undersøgelsen er baseret på telefoninterview, hvor virksomhederne har besvaret en række spørgsmål om arbejdsmiljø og forebyggelse, men hvor virksomhederne også har haft mulighed for at give eksempler på, hvad de gør for at forebygge unødig udsættelse og risici. 61 procent af de virksomheder, som fik mulighed for det, valgte at deltage i interviewundersøgelsen.

Analysens resultater er samlet i rapporten “Kortlægning af det biologiske og det kemiske arbejdsmiljø. Virksomhedssurvey i tre brancher.”

Rapporten indeholder såvel talmateriale som kvalitative udsagn.

Se rapporten via dette link.

Læs hvad NFA har skrevet om analysens resultater via dette link