lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Udvikling af prøver i AMU inden for Industriens Uddannelser er i fuld gang!

I samarbejde med Industriens Fællesudvalg, Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg og Efteruddannelsesudvalget for Svejsning og Fyringsteknik har konsulenter fra Mærsk Nielsen HR henover sommeren udviklet et koncept med rammer, retningslinjer og redskaber til udvikling af prøver i AMU. Der er gennemført tre arbejdsseminarer for alle konsulenterne i de tre efteruddannelsesudvalg, hvor prøveformer og -afholdelse blev drøftet.

Efteruddannelsesudvalgene udvalgte seks forskellige prøveformer, som skolerne kan anvende, når de skal udvikle og afholde prøver inden for Industriens Uddannelsers uddannelsesportefølje.

Mærsk Nielsen HR har udviklet vejledninger og skabeloner til hver af de udvalgte prøveformer, og i disse måneder har vi travlt med at afholde workshops for faglærere og uddannelsesledere, som skal bruge redskaberne til at udvikle prøver inden for de mange forskellige delbrancher inden for Industriens uddannelser.

I udviklingsarbejdet har det været centralt at have fokus på, hvordan der sikres et validt bedømmelsesgrundlag under hensyntagen til varigheden af de enkelte arbejdsmarkedsuddannelser og tidsforbruget til prøveafholdelsen. Bedømmelses- og beståelseskriterier samt sikring af præcise og ensartede bedømmelser på tværs af skolerne er her væsentlige temaer.

Det helt centrale på de gennemførte workshops har været selve prøveudviklingen med udvikling af spørgsmål og opgaver, som kan afdække deltagernes kompetencer inden for de pågældende målformuleringer. Gode råd og faldgruber inden for hver enkelt prøveform er blevet præsenteret, og kvalitetssikring i form af afprøvning og evaluering af de enkelte prøver er diskuteret.

Der er i alt gennemført 15 workshops i 2018. Workshopdeltagerne er i fuld gang med at udvikle prøver, og de første prøver er klar til at blive afprøvet i en testfase, der skal kvalitetsikre de udviklede prøver.

Gennemførelse af workshops med fokus på udvikling af prøver fortsætter i 1. halvår 2019.