lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Styrket AMU gennem tydelige målformuleringer

Træets Efteruddannelsesudvalg har i vinteren 2018-19 gennemført et udviklingsprojekt, der både har omfattet en gennemgang af efteruddannelsesudvalgets AMU-uddannelsesportefølje, og en revision af udvalgte AMU-målformuleringer. Mærsk Nielsen HR har faciliteret denne proces.

Faglærere har gennem tre udviklingsseminarer arbejdet med at gennemgå arbejdsmarkedsuddannelserne og komme med forslag til nedlæggelser, sammenlægninger og nyudviklinger.

Faglærerne er blevet præsenteret for værktøjer og skabeloner til udvikling af nye målformuleringer med fokus på titler og læsbarhed, spørgsmål til Viskvalitet.dk, web-søgetekst og målgruppebeskrivelse. Faglærerne har arbejdet udvikling af nye AMU-målformuleringer, står de fremstår skarpere og klart formidler formålet med uddannelsen.

Arbejdet har ført til en reduktion af uddannelser tilkoblet FKB 2763 Møbelproduktion, halvfabrikata, bygningskomponenter mv. Ved projektets start var der 57 uddannelser tilkoblet FKB’en. Faglærerne udarbejdede i projektet et forslag, der blev godkendt af udvalget, som reducerede antallet af arbejdsmarkedsuddannelser til 30, heraf er 14 nye arbejdsmarkedsuddannelser. Der er en proces i gang fra skoler og uddannelseskonsulenters side om at udbrede kendskabet til dette nye tilpassede udvalg af arbejdsmarkedsuddannelser.

Læs i rapporten om faglærernes proces og resultater via dette link