lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Hvad skal autosadelmagere, møbelpolstrere og gardindekoratører kunne for at skabe fortsat vækst i boligmonteringsbranchen?

Mærsk Nielsen HR har for Træets Efteruddannelsesudvalg udarbejdet en analyserapport om udviklingen inden for boligmonteringsbranchen. Analysens resultater blev fredag den 11. januar 2019 præsenteret af Eva-Carina Nørskov for 90 medarbejdere og ledere i branchen ved Polstrerbranchens Udviklingsdag 2019.

Deltagerne kunne nikke genkendende til rapportens hovedkonklusioner, som tegner et billede af en branche i opblomstring. Branchen er præget af optimisme, ikke mindst på grund af interessen for dansk kvalitetshåndværk og indretning af hjemmet samt det styrkede fokus på genanvendelse og bæredygtig materialeanvendelse.

Rapporten konkluderer ligeledes, at der er behov for en løbende opkvalificering i branchen, da flere af de deltagende virksomheder har sagt nej til opgaver på grund af mangel på kvalificerede medarbejdere. Der er blandt andet behov for løbende opkvalificering i forhold til de grundlæggende håndværksmæssige kompetencer som fletteteknikker, syning og materialekendskab. Der er ligeledes behov for opkvalificering i forhold til sikker anvendelse af nye materialer, farve- og stilsans. Endelig efterspørger branchen opkvalificering i mere overordnede emner som forretningsforståelse, markedsføring og kunderådgivning.

På udviklingsdagen blev deltagerne præsenteret for 15 aktuelle arbejdsmarkedsuddannelser, som er udviklet af og til branchen. Analysen viser, at de færreste virksomheder er opmærksomme på de muligheder, som findes i AMU-systemet, så deltagerne blev opfordret til at tænke videre over, hvordan de – måske på tværs af virksomheder og i netværk – kan arbejde for at skabe et forøget fokus på kompetenceudvikling gennem arbejdsmarkedsuddannelserne.

Oplægget fra den 11 januar 2019, som er udarbejdet i samarbejde mellem
Eva-Carina Nørskov og konsulent Ole Egemose fra Træets Efteruddannelsesudvalg, kan findes via dette link:

Rapporten kan læses via dette link: