lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Nye jobfunktioner i træ- og møbelindustrien

Træ- og møbelindustrien står midt i en udvikling, hvor jobfunktionerne ændrer sig – i takt med digitalisering og nye kundekrav.

Mærsk Nielsen HR har for Træets Efteruddannelsesudvalg udarbejdet en brancheanalyse af træ- og møbelindustrien.

Analysen baserer sig på en statistisk kortlægning samt interview med virksomheder på tværs af træ- og møbelindustrien, og den viser et billede af en branche i vækst.  Branchen præsenterer solide økonomiske resultater, idet omsætningen er steget med 20 % siden 2014, og der er efterspørgsel på danske møbelprodukter og byggekomponenter.

Virksomhederne giver i interviewene udtryk for en forventning om, at den positive udvikling vil fortsætte, men en vigtig forudsætning er, at de har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Der skal uddannes tilstrækkeligt med fx maskinsnedkere, møbelsnedkere og produktionsassistenter, og virksomhederne er optagede af, at deres ufaglærte medarbejdere udvikler kompetencer relateret til branchens behov.

Kompetencekravene til medarbejderne ligger især i forlængelse af branchens stigende anvendelse af digitaliserede og automatiserede processer samt krav fra omgivelserne om øget fokus på kvalitetsstyring, systematik og optimering – men også om viden om anvendelse af nye materialer i produktionen. Medarbejderne skal også meget gerne have viden om og kunne fortælle kunder om de særlige egenskaber træ har i modsætning til andre materialer. Det er inden for disse områder, at virksomhederne efterspørger kompetenceudviklingsmuligheder for AMU-målgruppen.

Analysen viser også en efterspørgsel på uddannelsesmuligheder inden for robotbetjening i træ- og møbelindustrien, miljøambassadøruddannelse og uddannelse i sterile overflader.

Rapporten kan læses via dette link