lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Opskrift på fastholdelse af lærlinge

Der eksisterer selvfølgelig ikke en entydig opskrift på, hvordan lærlinge kan fastholdes i deres erhvervsuddannelse!

MEN der er en række ingredienser og fremgangsmåder, som kan bidrage til, at lærlinge får en god praksisuddannelse til glæde for såvel dem selv som for deres oplæringsvirksomhed.

 

Opskriften indeholder følgende ingredienser:

Forventningsafstemning
Introduktion
Skriftlig uddannelsesplan
Systematik
Opfølgningssamtaler

 

 1. Gennemfør en solid forventningsafstemning
  Sørg for at gennemføre en solid forventningsafstemning mellem den potentielle lærling og virksomheden, inden uddannelsesaftalen underskrives. Forventningsafstemningen bør bl.a. omfatte en dialog om uddannelsens indhold, målene for oplæringen i virksomheden og virksomhedens/lærlingens arbejdsopgaver.
 1. Sørg for en god modtagelse og introduktion til arbejdspladsen
  Giv lærlingen en god modtagelse og introduktion til arbejdsopgaver og kollegaer, herunder bl.a. en præcisering af hvem der er lærlingens oplæringsansvarlige.
 1. Udarbejd en skriftlig plan for oplæringen
  Sørg for at udarbejde en skriftlig plan for lærlingens oplæring i virksomheden; en plan med udgangspunkt i de helt specifikke mål for oplæringen, der skal være opfyldt, inden lærlingen kan gå til svendeprøve.
 1. Gennemfør en systematisk oplæring
  Sørg for, at der sker en systematisk oplæring af lærlingen gennem hele uddannelsesforløbet. Oplæringen skal gennemføres i henhold til den skriftlige plan for oplæringen, som løbende kan justeres efter behov.
 1. Afhold opfølgningssamtaler mellem lærlingen og den oplæringsansvarlige
  Planlæg og gennemfør opfølgningssamtaler mellem lærlingen og den oplæringsansvarlige, hvor der bl.a. er fokus på, hvilke oplæringsmål der er opfyldt, hvordan det sikres, at lærlingen får opfyldt de øvrige oplæringsmål samt på lærlingens trivsel på arbejdspladsen.

 

Uddannelsesaftaler, der bliver ophævet, er en ulempe for både virksomheden og den unge, da begge parter har investeret tid og ressourcer i ansættelsesforholdet og oplæringsforløbet.

 

Uanset HVEM, der beslutter, at uddannelsesaftalen skal ophæves, så er det ofte et personligt nederlag for den unge, der stopper på sin uddannelse.

 

For den unge er det mere end ”bare” et job, som vedkommende mister – det er også bristede drømme!

 

Også derfor er det centralt, at alle virksomheder, der ønsker at have lærlinge, arbejder systematisk med at sikre en god oplæring af deres lærlinge. Den oplæringsansvarlige skal kende målene for lærlingens oplæring, udarbejde en plan for, hvornår lærlingen skal lære hvad, sikre at medarbejdere, der står for oplæringen, er bevidste om deres ansvar, samt bidrage til afholdelse af samtaler om lærlingens oplæring og trivsel.

 

En undersøgelse blandt 460 slagter- og gourmetslagterlærlinge i 2021-2022 har vist, at lærlingenes trivsel under oplæring i virksomhederne er markant bedre, når de kender målene for deres oplæring i virksomheden, når de har en skriftlig plan for deres oplæring i virksomheden, når virksomheden har udpeget en medarbejder, der er ansvarlig for deres oplæring, og når lærlingene har en løbende dialog med deres oplæringsansvarlige.

 

Inden for hver enkelt erhvervsuddannelse er der specifikke forhold, der har betydning for lærlingenes trivsel – og dermed også for hvorvidt de gennemfører deres uddannelse. En analyse af de forskellige faktorer for lærlingenes trivsel kan bidrage til at afdække forhold, som branchens virksomheder kan have fokus på, når de gerne vil gøre mere for at fastholde deres lærlinge – til glæde for såvel lærlingene som virksomhederne.

 

Der bruges i disse år mange ressourcer på at rekruttere flere lærlinge til erhvervsuddannelserne. Det kan anbefales, at der i mindst lige så høj grad bruges ressourcer på at fastholde de lærlinge, der allerede har truffet et valg om at tage en erhvervsuddannelse.

Alt andet er spild!

 

Lizzie Mærsk Nielsen, direktør i konsulentvirksomheden Mærsk Nielsen HR