lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Konference om trivsel og rekruttering/fastholdelse af lærlinge på slagteruddannelserne

Mærsk Nielsen HR har i dag holdt oplæg om resultaterne af en undersøgelse af slagterlærlingenes trivsel under oplæring i virksomhederne. Oplægget bygger på resultaterne af en analyse af slagterlærlinges, gourmetslagterlærlinges og tarmrenserlærlinges trivsel, der er gennemført i 2021-2022 for Slagterfagets Fællesudvalg. Opgaven er gennemført i samarbejde med Teknologisk Institut.

På baggrund af trivselsundersøgelsens resultater skal Slagterfagets Fællesudvalg træffe beslutninger om, hvilke tiltag udvalget skal iværksætte for at bidrage til at øge lærlingenes trivsel, og dermed også bidrage til at fastholde lærlingene i deres uddannelse.