lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Fyraftensmøder: Lærlinges trivsel under oplæring i virksomhederne

Mærsk Nielsen har i denne uge deltaget i to fyraftensmøder for virksomheder, lokale uddannelsesudvalg samt repræsentanter fra skolerne for at fortælle om to undersøgelser af slagterlærlingenes trivsel. Møderne er blevet gennemført på SDE Vejle og ZBC i Roskilde.

Fyraftensmøderne er arrangeret af Slagterfagets Fællesudvalg, der på møderne informerer deltagerne om den digitale logbog, der fremadrettet skal anvendes af lærlinge og oplæringsvirksomheder inden for slagter-, gourmetslagter- og tarmrenseruddannelserne.

På fyraftensmøderne har Lizzie Mærsk Nielsen præsenteret baggrunden for udvalgets beslutning om udvikling af en digital logbog. Mærsk Nielsen HR gennemførte i 2020 en analyse af årsagerne til, at lærlinge med uddannelsesaftaler stoppede på deres uddannelse. Analysen viste, at lærlingenes frafald især hang sammen med lav trivsel under deres ophold i virksomhederne. Lærlingene pegede især på to årsager til lav trivsel: Manglende oplæring i virksomhederne samt arbejdsmiljøet i virksomhederne.

I 2021-2022 har Slagterfagets Fællesudvalg fået gennemført en trivselsundersøgelse blandt de lærlinge, der er i gang med en uddannelse. Analysen har vist, at de lærlinge, der har et godt kendskab til målene for oplæring i virksomhederne, og som har en oplevelse af, at de får en god oplæring i virksomhederne, trives langt bedre end de øvrige lærlinge.

Analyserne peger således på, at det er vigtigt at sikre, at alle lærlinge og oplæringsansvarlige i virksomhederne har indsigt i oplæringsmålene, og at begge parter arbejder systematisk med at sikre, at lærlingene opfylder målene for oplæringen i virksomhederne.