lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Revision af oplæringsmål i erhvervsuddannelserne inden for Det faglige udvalg for Bolig og ortopædi

Rekvirent: Det faglige udvalg for Bolig og ortopædi

Opgave: Planlægning og gennemførelse af et udviklingsprojekt med fokus på revision af de oplæringsmål, lærlingene skal opfylde i løbet af deres erhvervsuddannelser. Som led i projektet gennemføres en række interview med såvel virksomheder som skoler, der skal bidrage til at pege på behov for revision af oplæringsmålene. Efterfølgende gennemføres den konkrete revision af oplæringsmålene i et samarbejde mellem sekretariatet for Snedkernes Uddannelser og Mærsk Nielsen HR.

Der udarbejdes en rapport, der præsenterer de overvejelser, der er er gjort i forbindelse med revisionen, samt de endelige forslag til nye oplæringsmål. Efterfølgende præsenteres forslagene for Det faglige udvalg for Bolig og ortopædi.

År: 2021-2022