lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Tidligere indgåelse af uddannelsesaftaler for hospitalstekniske assistenter

Rekvirent: Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse – FUHA

Opgave: Projektet skal bidrage til at afdække mulige modeller for, at flere af de hospitalstekniske elever (audiologiassistentelever og neurofysiologiassistentelever) har en uddannelsesaftale inden afslutningen af GF2. Dette vil kunne bidrage til, at frafaldet på uddannelserne kan mindskes, og at der kan blive flere færdiguddannede til et arbejdsmarked, der har brug for flere medarbejdere. Modellerne skal udvikles i samarbejde med oplæringsstederne og Syddansk Erhvervsskole.

År: 2023-2024