lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Konference om trivsel og rekruttering/fastholdelse af lærlinge på slagteruddannelserne

Rekvirent: Slagterfagets Fællesudvalg

Opgave: Planlægning og gennemførelse af et oplæg om resultaterne af trivselsundersøgelsen af slagterlærlingenes trivsel under oplæring i virksomhederne. Oplægget skal bygge på analysen af slagterlærlinges, gourmetslagterlærlinges og tarmrenserlærlinges trivsel, som Mærsk Nielsen HR gennemførte for Slagterfagets Fællesudvalg i 2021-2022 i samarbejde med Teknologisk Institut.

År: Oktober 2022