lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Nyheder

13/02/2012

Mærsk Nielsen HR fylder 5 år og inviterer kunder, samarbejdspartnere og venner af huset til åbent hus: torsdag den 1. marts kl. 14-17 i Jystrup Bygade 4, 4174 Jystrup. Vi ser jer gerne til lidt mad, drikke og en hyggelig snak. Mange hilsner Lizzie, Mads og Corina Se invitationen her

10/02/2012

Ministeriet for Børn og Undervisning har nu udmeldt den Tværgående Udviklingspulje (TUP) for 2012. Efteruddannelsesudvalg og AMU-udbydere har mulighed for at søge projekter, der sætter fokus på en styrket anvendelse af IKV i AMU. Efteruddannelsesudvalgene kan søge projekter, der sætter fokus på anvendelse af IKV i forhold til AMU-uddannelsesstrukturer, mens AMU-udbyderne kan søge projekter, der

02/01/2012

Skadestuen og akutmodtagelsen på Herlev Hospital har gennem en lang periode været igennem mange omstruktureringer, og afdelingen har brug for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Bedre trivsel blandt medarbejderne kan bidrage til en større sammenhængskraft og arbejdsglæde, der kan være til stor gavn for såvel medarbejderne som patienterne. Mærsk Nielsen HR har gennemført en undersøgelse

20/10/2011

Faglærere fra tre erhvervsskoler deltager i et fælles udviklingsprojekt, hvor de sætter fokus på, hvordan didaktikken i praktikperioderne inden for serviceassistentuddannelsen kan udvikles, så der sikres gode, lærerige praktikforløb for eleverne. Lærerne deltager i fire udviklings-seminarer, og de gennemfører udviklingsarbejde på skolerne mellem seminarerne. På udviklingsseminarerne arbejder lærere fra Aarhus TECH, EUC Nord og Uddannelsescentret

Projektet “Læs og Skriv på Toms” har bidraget til, at medarbejdere med læse- og skrivevanskeligheder i virksomheden Toms Gruppen A/S har fået hjælp til at løse disse udfordringer. Dette er sket gennem et intensivt fokus på undervisning og anvendelse af it-hjælpemidler til læsning og skrivning. Læs og Skriv på Toms går på ‘to ben’. For

20/10/2011

Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat har igangsat en analyse af, hvilke forskellige vagt-profiler deres arbejdsmarkedsuddannelser inden for vagtområdet skal tilgodese. Analysen skal bidrage til at belyse arbejdspladsernes og medarbejdernes behov for og ønske om uddannelsesstrukturer – f.eks. i form af uddannelsespakker – på vagtområdet. Desuden skal det belyses, om uddannelsesstrukturerne udover at omfatte en række faglige AMU-mål relateret

20/10/2011

De to efteruddannelsesudvalg i Industriens Uddannelser – Industriens Fællesudvalg og Metalindustriens uddannelsesudvalg – har igangsat et udviklingsprojekt, der skal bidrage til at sætte mere fokus på udvikling af faglærtes innovative kompetencer i arbejdsmarkedsuddannelserne. Projektet tager udgangspunkt i arbejdsmarkedsuddannelser inden for plastmagerområdet og smedeområdet, men projektets resultater skal videreformidles til andre uddannelsesområder. Faglærere fra AMU SYD,

20/10/2011

I oktober og november gennemfører Mærsk Nielsen HR temamøder i de fire beskæftigelsesre-gioner om, hvordan jobcentre, andre aktører og a-kasser kan spotte og motivere ledige med læse-, skrive- og regnevanskeligheder til at deltage i vurderinger af deres færdigheder samt eventuel deltagelse i efterfølgende undervisning. Oplægsholdere på temamøder er bl.a. jobcentre, andre aktører og a-kasser, som

20/10/2011

Transporterhvervets Uddannelsesråd har fået udarbejdet et idékatalog, der sætter fokus på, hvordan skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport i fællesskab kan styrke ind-satsen over for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder. Mange chauffører inden for bus- og godstransport har store udfordringer med at læse, skrive og regne på det niveau, der er behov

20/10/2011

Transporterhvervets Uddannelsesråd har fået gennemført en analyse af kompetencekrav til chauffører, der arbejder inden for kurer- og budtjeneste. Formålet med analysen har været at belyse udviklingstendenserne i branchen samt specifikke kompetencekrav til chaufførerne inden for branchen, således at det kunne danne grundlag for at belyse, om der er behov for nye arbejdsmarkedsuddannelser. Det har desuden