lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Nyheder

08/01/2013

Formålet med analysen har været at få afdækket de nye centrale jobprofiler, arbejdsopgaver og kompetencekrav i følgende tre hovedkategorier inden for redderområdet: Ambulance, autohjælp og redning. Jobprofilerne indeholder en beskrivelse af typiske jobfunktioner under hensyntagen til f.eks. geografiske og virksomhedsstrukturelle forhold, samt en beskrivelse af de kvalifikationer og kompetencer, som medarbejderne skal være i besiddelse

07/01/2013

Analysen er gennemført inden for de lovpligtige EU-Efteruddannelser for erhvervschauffører inden for personbefordringsområdet og vejgodstransport. Transporterhvervets Uddannelser (TUR) har erfaret, at nogle af deltagerne i disse arbejdsmarkedsuddannelser ikke har været tilfredse med deres deltagelse i uddannelserne. Chaufførerne er alle meget erfarne, og deres motivation til at deltage i de lovpligtige uddannelser er ofte meget lille.

12/12/2012

Træets Efteruddannelsesudvalg har fået gennemført en analyse, der har haft til formål at afdække barriererne for anvendelse af individuel kompetencevurdering (IKV) i arbejdsmarkedsuddannelserne. Efteruddannelsesudvalget ønsker en større gennemslagskraft af IKV inden for træ- og møbelindustrien, da udvalget vurderer, at de individuelle kompetencevurderinger bl.a. kan bidrage til, at flere af branchens ufaglærte kan få et kompetenceløft.

21/11/2012

Mærsk Nielsen HR har gennemført en analyse om AMU-uddannelsesstrukturer for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen. Analysen har vist et behov for at synliggøre de mange kompetenceudviklingsmuligheder for tjenere, der ligger i AMU. Der er i analysen taget udgangspunkt i tjenerområdet. Analysen viser, at der på tjenerområdet hverken fra medarbejder- eller ledelsesside

17/10/2012

Faglærere fra fire skoler har i samarbejde med Industriens Uddannelser og eksterne konsulenter fra Mærsk Nielsen HR deltaget i et udviklingsprojekt med fokus på udvikling af innovative kompetencer i industriens arbejdsmarkedsuddannelser. I projektet har der været fokus på udvikling af praksisnære undervisningsmetoder og afholdelsesformer, der kan støtte op om AMU-målgruppernes mulighed for at deltage aktivt

20/09/2012

En analyse af anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i arbejdsmarkedsuddannelserne har resulteret i udarbejdelse af et inspirationskatalog. Kataloget er målrettet faglærere, der søger inspiration til integration af IKT i arbejdsmarkedsuddannelserne. Analysen er gennemført for Industriens Fællesudvalg. Formålet med analyseprojektet har været at få belyst, på hvilke måder anvendelse af IKT i arbejdsmarkedsuddannelserne kan ses

30/06/2012

Faglærere fra tre erhvervsskoler har deltaget i et forsøgs- og udviklingsprojekt, der har sat fokus på udvikling af didaktikken i serviceassistenternes praktikperioder. Gennem deltagelse i fire seminarer og udviklingsarbejde på skolerne har faglærerne fået udviklet nogle forskellige metoder, der kan bidrage til, at eleverne får et større udbytte af deres praktikperioder. Faglærerne har bl.a. arbejdet

28/06/2012

Mærsk Nielsen HR har udarbejdet en praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU inden for træets uddannelsesområde. Vejledningen indeholder fakta om IKV i AMU samt forslag til fokus på kvalitetssikring, organisering og markedsføring af IKV i AMU. Faglærere og konsulenter kan desuden finde inspiration i en fasemodel for IKV og i to casebeskrivelser, der vedrører

05/05/2012

Industriens Fællesudvalg har fået gennemført en analyse, der har bidraget til udvikling af uddannelsesstrukturer i AMU for typiske jobprofiler inden for industriel overfladebehandling. Uddannelsesstrukturerne kan medvirke til, at medarbejdere inden for branchen samt de virksomheder, de er ansat i, kan få et overblik over de forskellige muligheder for efteruddannelse. Analysen har desuden afdækket behov for

02/04/2012

Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat har fået gennemført en analyse, der har afdækket forskellige jobprofiler inden for vagtområdet. Analysen har afdækket 11 forskellige jobprofiler, f.eks. ronderende vagter, servicevagter og ministerialbetjente. Analysen bygger på en række interview i forskellige private og offentlige virksomheder, der har vagter ansat. Inden for hver af de 11 jobprofiler er de typiske arbejdsopgaver blevet