lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Nyheder

26/08/2016

I samarbejde med Træets Efteruddannelsesudvalg og faglærere fra fire skoler har Mærsk Nielsen HR i 2015-2016 gennemført et projekt, der har haft til formål at tydeliggøre AMU-målformuleringerne inden for Træets Efteruddannelsesudvalg. Som led i projektet er der gennemført tre udviklingsseminarer, hvor faglærerne udviklede deres kompetencer til at tydeliggøre AMU-målformuleringerne. Der har bl.a. være fokus på

18/03/2016

I 2015-2016 har Mærsk Nielsen HR gennemført en analyse af kompetencekrav til fremtidens havnearbejdere. Analysen er gennemført for Dansk Industri og 3F. Teknologisk Institut har bidraget til analysen som underleverandør. Analysen beskriver den teknologiske udvikling inden for maskiner, håndteringsudstyr og it i havnesektoren. Analysen afdækker desuden, hvilke kompetencekrav udviklingen stiller til fremtidens havnearbejdere, og den

15/04/2014

Mærsk Nielsen HR har udarbejdet en håndbog for Undervisningsministeriet, der sætter fokus på undervisning på arbejdsmarkedsuddannelserne. Formålet med arbejdsmarkedsuddannelserne er at bidrage til at fastholde og videreudvikle arbejdsstyrkens kompetencer samt sikre, at ufaglærte og faglærte er bedst muligt rustet til udfordringerne på nutidens og fremtidens arbejdsmarked. Det er afgørende, at en arbejdsmarkedsuddannelse fører til samme

17/02/2014

Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat har bedt Mærsk Nielsen HR om at gennemføre en analyse af kompetenceudviklingsbehov og mulige AMU-uddannelsesstrukturer inden for hjemmeserviceområdet. Analysen skal bidrage til at belyse i hvilket omfang branchen kan få tilgodeset deres kompetenceudviklingsbehov gennem deltagelse i de nuværende arbejdsmarkedsuddannelser – eller om der er behov for udvikling af yderligere arbejdsmarkedsuddannelser, der er specifikt

15/01/2014

Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og sundhedsområdet (EPOS) har fået gennemført en analyse, der har sat fokus på udviklingstendenserne i det samarbejdede sundhedsvæsen. Analysens resultater er beskrevet i rapporten “Det samarbejdende sundhedsvæsen på det somatiske og psykiatriske område”, der sætter fokus på, hvad udviklingstendenserne betyder for kompetencekravene til social- og sundhedsassistenter samt social-

13/12/2013

For Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) er det vigtigt, at praktikerklæringerne styrker dialogen mellem virksomheder, skoler, praktikcentre og elever om, hvad eleverne skal lære og/eller har lært i en given praktikperiode. Metalindustriens uddannelsesudvalg har sat fokus på tydeliggørelse af praktikmål på erhvervsuddannelserne samt på udvikling af en skabelon for praktikerklæringer, der skal være fælles for alle MI’s

01/04/2013

På baggrund af erfaringerne fra projektet ’Trivsel og temasamarbejde’ på Herlev Hospital er der blevet udarbejdet et inspirationskatalog om udvikling af social kapital og teamsamarbejde. Inspirationskataloget er udarbejdet af erhvervspsykolog Pernille Forchhammer fra Forchhammer Consulting, som har været proceskonsulent på udviklingsprojektet, og evalueringskonsulent Lizzie Mærsk Nielsen fra Mærsk Nielsen HR, der har været ansvarlig for

11/01/2013

Mærsk Nielsen HR har gennemført en evaluering, der har haft til formål at afdække årsagerne til den manglende søgning til arbejdsmarkedsuddannelserne inden for træ- og møbelindustrien. Evalueringen har bl.a. haft fokus på, om årsagerne hænger sammen med virksomhedernes og AMU-målgruppens utilfredshed med de eksisterende arbejdsmarkedsuddannelser, eller om der kan findes andre årsager til den manglende

10/01/2013

En analyse for Træets Efteruddannelsesudvalg har haft til hensigt at pege på mulige uddannelsesstrukturer, der kan bestå af AMU-mål, der enten gennemføres i forlængelse af hinanden eller som kan gennemføres i en vilkårlig rækkefølge. Uddannelsesstrukturerne bidrager til synliggørelse af de muligheder, som medarbejdere i træ- og møbelindustrien har for at deltage i kompetenceudvikling gennem arbejdsmarkedsuddannelserne,

09/01/2013

Projektet ’Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU’ har haft fokus på at nytænke, hvordan arbejdsmarkedsuddannelserne kan bidrage til øget medarbejderdreven innovation på industriens område. Der har i projektet været fokus på, hvordan dette kan ske ved at inddrage innovationsfremmende læreprocesser ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af arbejdsmarkedsuddannelser inden for smede- og plastområdet. Hensigten har været