lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Nyheder

15/04/2014

Mærsk Nielsen HR har udarbejdet en håndbog for Undervisningsministeriet, der sætter fokus på undervisning på arbejdsmarkedsuddannelserne. Formålet med arbejdsmarkedsuddannelserne er at bidrage til at fastholde og videreudvikle arbejdsstyrkens kompetencer samt sikre, at ufaglærte og faglærte er bedst muligt rustet til udfordringerne på nutidens og fremtidens arbejdsmarked. Det er afgørende, at en arbejdsmarkedsuddannelse fører til samme

17/02/2014

Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat har bedt Mærsk Nielsen HR om at gennemføre en analyse af kompetenceudviklingsbehov og mulige AMU-uddannelsesstrukturer inden for hjemmeserviceområdet. Analysen skal bidrage til at belyse i hvilket omfang branchen kan få tilgodeset deres kompetenceudviklingsbehov gennem deltagelse i de nuværende arbejdsmarkedsuddannelser – eller om der er behov for udvikling af yderligere arbejdsmarkedsuddannelser, der er specifikt

15/01/2014

Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og sundhedsområdet (EPOS) har fået gennemført en analyse, der har sat fokus på udviklingstendenserne i det samarbejdede sundhedsvæsen. Analysens resultater er beskrevet i rapporten “Det samarbejdende sundhedsvæsen på det somatiske og psykiatriske område”, der sætter fokus på, hvad udviklingstendenserne betyder for kompetencekravene til social- og sundhedsassistenter samt social-

13/12/2013

For Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) er det vigtigt, at praktikerklæringerne styrker dialogen mellem virksomheder, skoler, praktikcentre og elever om, hvad eleverne skal lære og/eller har lært i en given praktikperiode. Metalindustriens uddannelsesudvalg har sat fokus på tydeliggørelse af praktikmål på erhvervsuddannelserne samt på udvikling af en skabelon for praktikerklæringer, der skal være fælles for alle MI’s

01/04/2013

På baggrund af erfaringerne fra projektet ’Trivsel og temasamarbejde’ på Herlev Hospital er der blevet udarbejdet et inspirationskatalog om udvikling af social kapital og teamsamarbejde. Inspirationskataloget er udarbejdet af erhvervspsykolog Pernille Forchhammer fra Forchhammer Consulting, som har været proceskonsulent på udviklingsprojektet, og evalueringskonsulent Lizzie Mærsk Nielsen fra Mærsk Nielsen HR, der har været ansvarlig for

11/01/2013

Mærsk Nielsen HR har gennemført en evaluering, der har haft til formål at afdække årsagerne til den manglende søgning til arbejdsmarkedsuddannelserne inden for træ- og møbelindustrien. Evalueringen har bl.a. haft fokus på, om årsagerne hænger sammen med virksomhedernes og AMU-målgruppens utilfredshed med de eksisterende arbejdsmarkedsuddannelser, eller om der kan findes andre årsager til den manglende

10/01/2013

En analyse for Træets Efteruddannelsesudvalg har haft til hensigt at pege på mulige uddannelsesstrukturer, der kan bestå af AMU-mål, der enten gennemføres i forlængelse af hinanden eller som kan gennemføres i en vilkårlig rækkefølge. Uddannelsesstrukturerne bidrager til synliggørelse af de muligheder, som medarbejdere i træ- og møbelindustrien har for at deltage i kompetenceudvikling gennem arbejdsmarkedsuddannelserne,

09/01/2013

Projektet ’Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU’ har haft fokus på at nytænke, hvordan arbejdsmarkedsuddannelserne kan bidrage til øget medarbejderdreven innovation på industriens område. Der har i projektet været fokus på, hvordan dette kan ske ved at inddrage innovationsfremmende læreprocesser ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af arbejdsmarkedsuddannelser inden for smede- og plastområdet. Hensigten har været

08/01/2013

Formålet med analysen har været at få afdækket de nye centrale jobprofiler, arbejdsopgaver og kompetencekrav i følgende tre hovedkategorier inden for redderområdet: Ambulance, autohjælp og redning. Jobprofilerne indeholder en beskrivelse af typiske jobfunktioner under hensyntagen til f.eks. geografiske og virksomhedsstrukturelle forhold, samt en beskrivelse af de kvalifikationer og kompetencer, som medarbejderne skal være i besiddelse

07/01/2013

Analysen er gennemført inden for de lovpligtige EU-Efteruddannelser for erhvervschauffører inden for personbefordringsområdet og vejgodstransport. Transporterhvervets Uddannelser (TUR) har erfaret, at nogle af deltagerne i disse arbejdsmarkedsuddannelser ikke har været tilfredse med deres deltagelse i uddannelserne. Chaufførerne er alle meget erfarne, og deres motivation til at deltage i de lovpligtige uddannelser er ofte meget lille.