lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Nyheder

04/04/2017

Den 19.-20. april afholdes den 5. udviklingsseminar med deltagelse af faglærere, der har til opgave at udvikle et koncept for serviceassistentelevers deltagelse i DM i Skills som konkurrencefag. Som led i projektet udarbejdes en drejebog, der beskriver rammer og betingelser for planlægning og gennemførelse af DM i Skills for serviceassistentelever. Der udarbejdes desuden en opgavesamling,

07/03/2017

I samarbejde med Træets Efteruddannelsesudvalg og faglærere fra to skoler skal Mærsk Nielsen HR i de kommende måneder bidrage til at afprøve mulighederne for at udvikle testmateriale til kollektiv afkortning af arbejdsmarkedsuddannelserne inden for træ- og møbelindustrien. Der gennemføres to arbejdsseminarer for faglærere, som skal udvikle, implementere og afprøve testmaterialer i løbet af projektperioden, der

06/02/2017

I 2015-2017 har Mærsk Nielsen HR været proceskonsulent på et udviklingsprojekt, der har haft til formål at øge anvendelsen af digital læring inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. Projektets formål har været at bidrage til øget anvendelse af digital læring i arbejdsmarkedsuddannelser inden for social- og sundhedsområdet og på det pædagogiske område.

02/02/2017

I et samarbejde mellem Transporterhvervets Uddannelser, TUR Forlag, faglærere inden for personbefordring og Mærsk Nielsen HR er der i 2016-2017 gennemført et udviklingsprojekt, der har haft fokus på, hvordan undervisningen inden for personbefordring kan tilrettelægges på en innovativ måde, som optimerer deltagernes udbytte af undervisningen. Udviklingsprojektet er gennemført i forlængelse af analysen Køreprøver på personbefordringsområdet,

12/12/2016

Mærsk Nielsen HR har gennemført en evaluering, der afdækker erfaringerne med anvendelse af 6 ugers jobrettet uddannelse inden for Transporterhvervets Uddannelser. Evalueringen danner grundlag for eventuelle ændringer af uddannelserne, ligesom den afdækker eventuelle behov for udvikling af nye jobrettede uddannelser. Som led i evalueringen er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt AMU-udbyderne samt interview med udvalgte

18/11/2016

For Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat har Mærsk Nielsen HR gennemførte en analyse af kompetencekrav til og kompetenceudviklingsbehov hos securitypersonalet i danske lufthavne. Analysen har haft fokus på branchens brug af kompetenceudvikling, herunder brug af AMU. Det afdækkes desuden, hvorvidt kompetenceudviklingsbehovene kan dækkes af de nuværende arbejdsmarkedsuddannelser, eller om der er behov for udvikling af nye. Analysen bygger

26/08/2016

I samarbejde med Træets Efteruddannelsesudvalg og faglærere fra fire skoler har Mærsk Nielsen HR i 2015-2016 gennemført et projekt, der har haft til formål at tydeliggøre AMU-målformuleringerne inden for Træets Efteruddannelsesudvalg. Som led i projektet er der gennemført tre udviklingsseminarer, hvor faglærerne udviklede deres kompetencer til at tydeliggøre AMU-målformuleringerne. Der har bl.a. være fokus på

18/03/2016

I 2015-2016 har Mærsk Nielsen HR gennemført en analyse af kompetencekrav til fremtidens havnearbejdere. Analysen er gennemført for Dansk Industri og 3F. Teknologisk Institut har bidraget til analysen som underleverandør. Analysen beskriver den teknologiske udvikling inden for maskiner, håndteringsudstyr og it i havnesektoren. Analysen afdækker desuden, hvilke kompetencekrav udviklingen stiller til fremtidens havnearbejdere, og den

15/04/2014

Mærsk Nielsen HR har udarbejdet en håndbog for Undervisningsministeriet, der sætter fokus på undervisning på arbejdsmarkedsuddannelserne. Formålet med arbejdsmarkedsuddannelserne er at bidrage til at fastholde og videreudvikle arbejdsstyrkens kompetencer samt sikre, at ufaglærte og faglærte er bedst muligt rustet til udfordringerne på nutidens og fremtidens arbejdsmarked. Det er afgørende, at en arbejdsmarkedsuddannelse fører til samme

17/02/2014

Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat har bedt Mærsk Nielsen HR om at gennemføre en analyse af kompetenceudviklingsbehov og mulige AMU-uddannelsesstrukturer inden for hjemmeserviceområdet. Analysen skal bidrage til at belyse i hvilket omfang branchen kan få tilgodeset deres kompetenceudviklingsbehov gennem deltagelse i de nuværende arbejdsmarkedsuddannelser – eller om der er behov for udvikling af yderligere arbejdsmarkedsuddannelser, der er specifikt