lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Nyheder

20/10/2011

I oktober og november gennemfører Mærsk Nielsen HR temamøder i de fire beskæftigelsesre-gioner om, hvordan jobcentre, andre aktører og a-kasser kan spotte og motivere ledige med læse-, skrive- og regnevanskeligheder til at deltage i vurderinger af deres færdigheder samt eventuel deltagelse i efterfølgende undervisning. Oplægsholdere på temamøder er bl.a. jobcentre, andre aktører og a-kasser, som

20/10/2011

Transporterhvervets Uddannelsesråd har fået udarbejdet et idékatalog, der sætter fokus på, hvordan skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport i fællesskab kan styrke ind-satsen over for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder. Mange chauffører inden for bus- og godstransport har store udfordringer med at læse, skrive og regne på det niveau, der er behov

20/10/2011

Transporterhvervets Uddannelsesråd har fået gennemført en analyse af kompetencekrav til chauffører, der arbejder inden for kurer- og budtjeneste. Formålet med analysen har været at belyse udviklingstendenserne i branchen samt specifikke kompetencekrav til chaufførerne inden for branchen, således at det kunne danne grundlag for at belyse, om der er behov for nye arbejdsmarkedsuddannelser. Det har desuden