lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Kørekort på personbefordringsområdet

Rekvirent: Transporterhvervets Uddannelser

Opgave: Analysen beskriver årsagerne til de høje dumpeprocenter ved køreprøver til erhvervskørekort til bus, kategori D erhverv. Analysen har et særligt fokus på udfordringerne for fremmedsprogede, der ønsker at få erhvervskørekort til bus i hovedstadsområdet. Analysen er udover desk research og interview baseret på observationer af undervisningen på tre uddannelsessteder.

År: 2015