lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Nova-projektet – nyorientering og vitalisering i arbejdsorganisering

Rekvirent: Den Europæiske Socialfond
Opgave: Udviklingsopgaver med fokus på arbejdsorganiseringen på danske arbejdspladser gennem 16 forskellige delprojekter.
År: 1999-2001