lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Uddannelsesplanlægning i vækstvirksomheder

Rekvirent: Arbejdsmarkedsrådet i Frederiksborg Amt
Opgave: En analyse baseret på en undersøgelse af uddannelsesplanlægning, læring og kvalificering i 10 vækstvirksomheder i Frederiksborg Amt.
År: 2000