lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Undersøgelse af lærlingenes trivsel inden for slagteruddannelserne

Rekvirent: Slagterfagets Fællesudvalg

Opgave: Planlægning og gennemførelse af en trivselsundersøgelse om lærlingenes trivsel under oplæring i virksomhederne. Undersøgelsen omfatter en spørgeskemaundersøgelse blandt alle lærlinge samt fokusgruppeinterview med slagterlærlinge, gourmetslagterlærlinge og tarmrenserlærlinge.

Trivselsundersøgelsen gennemføres for Slagterfagets Fællesudvalg, der vil anvende undersøgelsens resultater til at iværksætte tiltag, der kan bidrage til at øge lærlingenes trivsel under oplæring i virksomhederne.

Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Teknologisk Institut.

År: 2021-2022