lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder

Rekvirent: Efteruddannelsesudvalget for det pædagogiske område og Social- og Sundhedsområdet (EPOS).
Opgave: Analyse af skolernes praksis med særlig fokus på muligheder og barrierer for, at uddannelsesdeltagerne opkvalificeres gennem en kombination af AMU og FVU.
År: 2008