lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport

Rekvirent: Transporterhvervets Uddannelser

Opgave: Projektet har til opgave at bidrage til udvikling af innovativ undervisning i arbejdsmarkedsuddannelserne inden for vejgodstransport. Projektet tager sit udgangspunkt i en desk research samt afholdelse af et arbejdsseminar med udvalgte faglærere. Der afsluttes med en formidlingskonference samt udarbejdelse af et idékatalog, som også kan anvendes inden for andre arbejdsmarkedsuddannelser.

År: 2014