lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU – TUR’s uddannelsesområde

Rekvirent: Transporterhvervets Uddannelser

Opgave: Formålet med projektet er at opsamle erfaringer med IKV i AMU inden for TUR’s område. Erfaringerne opsamles gennem interview og spørgeskemaundersøgelse og resulterer i en praktisk vejledning til organisering og gennemførelse af IKV i AMU. Projektet afsluttes med en formidlingskonference for faglærere, konsulenter samt ledere fra skolerne.

År: 2014