lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Kompetencekrav til havnearbejdere

Rekvirent: Dansk Industri og 3F

Opgave: Analysen beskriver den teknologiske udvikling inden for maskiner, håndteringsudstyr og it i havnesektoren. Analysen afdækker desuden, hvilke kompetencekrav udviklingen stiller til fremtidens havnearbejdere, og danner baggrund for udvikling af målrettede uddannelser. Analysen bygger på en desk research efterfulgt af interview med ledere og tillidsrepræsentanter fra havnevirksomhederne samt faglærere fra de udbydende skoler.

År: 2016