lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Kompetencekrav til kabinepersonale

Rekvirent: Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat

Opgave: Analysen belyser kompetencekrav og kompetenceudviklingsbehov for kabinepersonalet i flybranchen. Analysen afdækker desuden branchens brug af de eksisterende arbejdsmarkedsuddannelser, og hvorvidt der er behov for udvikling af nye specifikke arbejdsmarkedsuddannelser målrettet kabinepersonalet. Analysen bygger på en desk research samt interview med ressourcepersoner, ledere og medarbejdere i flybranchen.

År: 2014